13 October 2016 - Thursday

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU EĞİTİMİ

İstanbul, Beşiktaş
ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU EĞİTİMİ

Event Details

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 13 Ekim – 09:30 / 17:30
Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim İçeriği :

ISO 17025 : 2012 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu)

Standard, esas itibariyle, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen laboratuvarlar için geliştirilmiştir. ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır. Standard, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve kalibrasyon laboratuvarında uygulanabilmektedir: Bu laboratuvarlar, bağımsız bir kuruluş olabileceği gibi, bir kuruluşun bir bölümü de olabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025'in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuvar yönetimi oluşturabilirler. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuvarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler. Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından akredite edilmesi gerekmektedir.
Bu standardın uygulanması ve akreditasyonun gerçekleştirilmesi ile; 

Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır.
Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır. 
Akredite edilen laboratuvarın diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar. 
Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar.
Akreditasyon kurumu tarafından hazırlanacak rehber aracılığı ile akredite laboratuvarların tanıtımı yapılır. 
Akredite edilen laboratuvarların kalite sistemini çalıştırdıklarını , yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir. 
Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metodlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılmasıı sağlanır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur. 
Akredite edilen laboratuvarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuvarların seçimi, Laboratuvarlararası Karşılaştırma-UluslararasıYeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği , bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.

Eğitim Sertifikaları :

– Sertifikalar eğitim sonunda verilecektir. Eğitime katılım zorunludur, katılım olmaksızın sertifika verilmeyecektir.
– Eğitim sonunda eğitim tamamlandığına ve gerekli sınamalardan başarılı olunduğuna dair ibare bulunan “EĞİTİM SERTİFİKASI” verilecektir. (*)
(*) Eğitim içerisinde interaktif olarak (vaka çalışması vb.) ve eğitim sonunda yazılı olarak sınamalar yapılacaktır.
– Her standardın sertifikası İngilizce ve Türkçe ayrı olmak üzere; toplamda 2 eğitim için 4 sertifika verilecektir.
– Sertifikalar uluslararası yetkili Baş Denetçi tarafından onaylanacak ve böylelikle uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.
– Sertifikanız ile ilgili kaybetme, yıpranma vb. gibi sorun yaşadığınızda, talebiniz doğrultusunda sertifikanız ücretsiz olarak yenilenecektir.

Eğitim Dökümanları :

– Katılımcılara eğitimi takip edebilmeleri için eğitim dökümanları verilmektedir.

Eğitmenlerimiz :


– Eğitmenlerimiz yönetim sistemleri konularına hakim, eğitim verdikleri konuda sektörel deneyimleri olan “Baş Denetçi” ünvanına sahip kişilerdir.

Eğitim Yeri Adresi : 
Barbaros Bulvarı No: 13 Beşikteş / İstanbul 
(Bilgeadam Binası)

13 October 2016 Thursday 09:30

13 October 2016 Thursday 17:30


Beşiktaş Bilge Adam, Barbaros BulVARI No: 13, Beşiktaş, İstanbul


View Map

Event Promoter